โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

หยุดทำการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ