โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมทัศนศึกษา April Camp ณ Line Village Bangkok

กิจกรรมทัศนศึกษา April Camp ณ Line Village Bangkok The Digital Adventure โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม April Camp 2019 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 9 และวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ Line Village Bangkok The Digital Adventure แอดเวนเจอร์พาร์คแห่งแรกในโลก LINE FRIENDS Character ซึ่งเด็กๆ จะได้ร่วมสนุกไปกับ บราวน์ และผองเพื่อนสุดน่ารัก กว่า 24 โซน อาทิ Mystique Library, Secret Step, Intro Theatre, Choco’s Arcade, Jungle Terrace เป็นต้น ซึ่งในแต่ละโซนนั้นเด็กๆ จะต้องช่วยกันคิด แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหาทางออกไปยังโซนต่างๆ ต่อไป นอกจากเด็กๆจะได้รับความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะให้เด็กๆ เกิดความสามัคคี รู้จักการวางแผน และการทำงานเป็นทีมอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :