Lertlah School Phetkasem Road

โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรม “ลอยกระทง”

โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรม “ลอยกระทง” เมื่อที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรม “ลอยกระทง” ขึ้น เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย กิจกรรมวันนี้โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียน คุณครูทั้งชาวไทยและคุณครูชาวต่างประเทศ ร่วมกันใส่ชุดจากผ้าไทย และลอยกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ร่วมกันค่ะ

More :