Lertlah School Phetkasem Road

กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ “ Storytelling”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 โรงเรียนเลิศหล้าโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ “ Storytelling” Siam i-Edu Center ณ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์บนเวทีภายนอกสถานศึกษา การแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จากหลากหลายโรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับผลการแข่งขันตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าของเราทุกคนได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เหล่าคุณครูผู้ปกครอง และคณะกรรมการต่างกล่าวชื่นชมว่าเด็กๆของเราพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว และเป็นธรรมชาติ รายชื่อของคนเก่งของเรามีดังนี้ค่ะ

1. เด็กชาย อภิชพัฒน์ เต็มบุญศรันย์ รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเหรียญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. เด็กชายเตชินท์ อิสริยธรรมพร รับเหรียญรางวัล

3. เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมเภตรารักษ์ รับเหรียญรางวัล

4. เด็กชายกิตติภัค สว่างจันทร์อุทัย รับเหรียญรางวัล

5. เด็กหญิงดาฑิกา บุณยนิตย์ รับเหรียญรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทุกคน และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะ

More :