Lertlah School Kanchanapisek Road

วัน-เวลา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบในเรื่องของวัน-เวลา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

More :