Lertlah School Kanchanapisek Road

ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารว่าง

ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารว่าง แม่ครูเก็บภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารว่างของเด็กๆ มาฝากค่ะ ซึ่งโรงเรียนได้จัดรายการอาหารว่างให้กับนักเรียนด้วยการหมุนเวียนอาหารว่างให้มีความหลากหลาย อาทิ ผลไม้ตามฤดูกาล ขนมไทย หรือ เบเกอรี่ โดยฝ่ายโภชนาการจะพิจารณาคุณค่าของอาหาร และประโยชน์ที่เด็กๆ ควรจะได้รับจากอาหารกลางวัน และอาหารว่างใน 1 วัน ให้ครบทั้ง 5 หมู่ เหมาะสมกับวัยที่กำลังเจริญเติบโต และเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วยค่ะ

More :