Lertlah School Kanchanapisek Road

ภาพบรรยากาศการเรียนรายวิชาบูรณาการของนักเรียนอนุบาล 3/4

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มบทเรียนวิชาบูรณาการกับนักเรียนระดับอนุบาล 3/4 ด้วยการเต้นประกอบบทเพลง “บอกว่าน่ารัก” ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย ตื่นตัว และสนุกสนานพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในวันนี้แม่ครูได้สอน เรื่อง การสะกดคำ ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ ประกอบกันเป็นพยางค์และคำพร้อมทั้งระบายสีประกอบรูปภาพ ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กๆ ค่ะ

More :