Lertlah School Kanchanapisek Road

ภาษาไทย : ออมไว้กำไรชีวิต

 เข้าสู่บทเรียน บทที่ 2 เรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต : กตัญญู เงินแป พดด้วง หมาย เหรียญ โดยในวันนี้แม่ครูได้ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/3หาความหมายของคำว่า “พดด้วง” ในบทเรียน พร้อมทั้งมานำเสนอให้เพื่อนๆ ฟัง หน้าชั้นเรียน เด็กๆส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบการออกมาพูดต่อหน้าที่สาธารณะชนอย่างหน้าห้องเรียนแต่สิ่งที่แม่ครูเห็นและภาคภูมิใจในตัวเด็กๆ วันนี้ คือ เด็กๆทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และฝึกซ้อมการรายงานมาเป็นอย่างดีแม่ครูเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคจะยากหรือง่ายแค่ไหน ขอแค่เราทุกคนมีความพยายามไม่ย่อท้อ ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ค่ะ

More :