Lertlah School Kanchanapisek Road

ภาพบรรยากาศการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID – 19 ถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้จะเริ่มดีขึ้น แต่ทางโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนภิเษกไม่นิ่งนอนใจ และยังคงดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาของเรามีความปลอดภัยต่อโรค ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดค่ะ

More :