Lertlah School Kanchanapisek Road

การรับนักเรียน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกขอแจ้งรายละเอียดการรับนักเรียน ดังนี้