Lertlah School Kanchanapisek Road

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4/4 โดยในวันนี้คุณครูชาวต่างประเทศได้ให้เด็กๆ เรียนรู้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่เป็นโปรแกรมสำหรับการนำเสนอ โดยครูชาวต่างประเทศได้ให้นักเรียนเลือกรูปภาพ Pokemon 2 รูป มารวมร่างเข้าด้วยกัน เพื่อประกอบร่างให้เป็น Pokemon ตัวใหม่ หลังจากนั้นให้เด็กๆ นำเสนอผลงานพร้อมทั้งเขียนบรรยายลักษณะ Pokemon ตัวใหม่ ตามความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการค่ะ

More :