Lertlah School Kanchanapisek Road

ภาพบรรยากาศการเรียนของนักเรียนอนุบาล 2/2 เรื่อง ชุมชนน่าอยู่

การเรียนการสอน เรื่อง ชุนชนน่าอยู่ ของนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2/2 โดยแม่ครูได้ให้เด็กๆ เตรียมความพร้อมด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทเพลง ชุมชนน่าอยู่ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ มีความตื่นตัว สนุกสนาน และพร้อมจะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในวันนี้ค่ะ สำหรับบทเรียนในวันนี้ แม่ครูได้ให้เด็กๆ ช่วยกันยกตัวอย่างสถานที่ต่างๆ ที่พบเห็นในพื้นที่ใกล้บ้าน แหล่งชุมชนของตนเอง อาทิ โรงเรียน สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ร้านค้า เด็กๆ ต่างสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ในวันนี้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กๆ รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวอีกด้วยค่ะ

More :