Lertlah School Phetkasem Road

โรงเรียนเลิศหล้าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันการศึกษาต่าง

โรงเรียนเลิศหล้าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันการศึกษาต่างๆตามความตั้งใจค่ะ

More :