Lertlah School Kanchanapisek Road

Bear craft

วันนี้แม่ครูมาส่งความน่ารักด้วยภาพบรรยากาศอันแสนสดใส กับการเรียนรู้ของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล 1 โดยวันนี้ Ms.Glven ได้ให้นักเรียนประดิษฐ์หน้ากากหมี เด็กๆระบายสีรูปหมีตามความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ พร้อมทั้งนำเชือกมาร้อยเพื่อทำสายคล้องหน้ากากกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆอีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิ และกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ

More :