Lertlah School Kanchanapisek Road

กิจกรรม นม HI-Q3 Plus

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้รับการประสานความร่วมมืออันดีจาก บริษัท คิดส์ ทู โกรว์ จำกัด ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชนไทย โดย บริษัท คิดส์ ทู โกรว์ จำกัด ได้นำนมยูเอชที HI-Q3 Plus มามอบให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ดื่มนมที่มีสารอาหารครบถ้วน และมีประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเติบโตตามวัยได้อย่างเหมาะสมซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสรรให้เด็กๆ ได้ดื่มนมในช่วงเวลาพักลำดับต่อไปค่ะ

More :