Lertlah School Kanchanapisek Road

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนมาโรงเรียน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่นักเรียน ดังนี้