Lertlah School Phetkasem Road

Lertlah Youth Leadership English Camp March 2023

โรงเรียนเลิศหล้า ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Lertlah Youth Leadership English Camp March 2023 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานที่ศึกษาระหว่างระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการโปรดส่งใบตอบรับ และติดต่อฝ่ายธุรการเพื่อชำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันนี้ - วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
More :