Lertlah School Phetkasem Road

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลิศหล้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้คอยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกในครอบครัว ถ่ายทอดวิชาความรู้ และได้เฝ้าดูเด็กๆทุกคนเติบโตขึ้น ก้าวสู่ความสำเร็จรุ่นแล้วรุ่นเล่า
ปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ผู้อำนวยการ อาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย พร้อมด้วยคณะครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมพิธี โดยมีการมอบเกียรติบัตร กล่าวปัจฉิมโอวาท ผูกข้อมือเพื่อเป็นกำลังใจและอวยพรให้กับนักเรียน รวมทั้งการแสดงจากใจครูถึงลูกศิษย์ทุกคนค่ะ
บรรยากาศมีทั้งความโศกเศร้าเมื่อต้องลาจาก แต่ก็ยังมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เมื่อได้ระลึกถึงความทรงจำดีๆที่ได้มีร่วมกันในครอบครัวเลิศหล้าอันอบอุ่นนี้
คุณครูขอส่งต่อความรัก ความปรารถนาดี พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จสมดังที่นักเรียนทุกคนตั้งใจไว้นะคะ
More :