Lertlah School Phetkasem Road

กิจกรรมวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
ในช่วงเช้า โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม ณ ห้องโถงโรงเรียนเลิศหล้า จากนั้นได้ร่วมกันฟังธรรม และถวายสังฆทาน โดยมีอาจารย์วิภาวี ปาลเดชพงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีค่ะ
และสำหรับกิจกรรมช่วงบ่าย นักเรียนและคณะครูได้ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคุณครูอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังได้สนุกสนานไปกับกิจกรรม”ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมไทย” ลิ้มรสขนมไทย สืบสานการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ รำวง ม้าก้านกล้วย ปลาตะเพียนสาน ฯลฯ รวมทั้งไฮไลท์ที่เด็กๆรอคอยคือการเล่นน้ำสงกรานต์เย็นชื่นฉ่ำใจไปกับเพื่อนๆและคุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะ
มาชมภาพบรรยากาศกิจกรรมด้วยกันเลยนะคะ
More :