Lertlah School Phetkasem Road

เปิดแคมป์ Little Lertlah Preschool Program & Lertlah April Camp

โรงเรียนเลิศหล้าขอต้อนรับเด็กๆทุกคนสู่กิจกรรม Lertlah April Camp : Lost in Space ค่ะ
วันนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันเปิดเรียนวันแรก โดยมีอาจารย์อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีกิจกรรมฐานจากคุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เด็กๆได้ร่วมสนุกพร้อมสาระการเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ค่ะ
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครัวครัวเลิศหล้า ในกิจกรรม Little Lertlah Preschool Program (LLPP) สำหรับน้องเล็กของเรา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เด็กๆเติบโตอย่างเต็มศักยภาพสมวัยค่ะ
คุณครูขอนำภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านดังนี้นะคะ
More :