Lertlah School Phetkasem Road

เด็กเก่งศรีเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้า ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับนักเรียนของเราดังนี้ค่ะ
ด.ญ.อักษราภัค แง้เจริญกุล (ป.5/2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการออกแบบ Pony พร้อม Cutie Mark ในสไตล์ที่เป็นตัวเองเข้าประกวด โดยจะได้รับการพัฒนาผลงานที่ออกแบบและนำเสนอในซีรีส์ My Little Pony: Tell Your Tale แบบ 2 มิติ จาก Hasbro Thailand เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
ด.ญ.ศุภวนิดา ปรัชญนันท์ (ป.4/2) ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะดนตรี นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 2566 ประเภทเปียโน และเหรียญเงิน ประเภทขับร้อง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สมาคมโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 ณ. อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ด.ญ.สุวพิชญ์ สายสงเคราะห์ (ป.4/2) ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะดนตรี นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 2566 ประเภทเปียโน
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สมาคมโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 ณ. อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
More :