Lertlah School Phetkasem Road

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเลิศหล้าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรนานาชาติ ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
คุณครูทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ดูแล และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายสมดังที่ตั้งใจไว้ คณะครูขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในอนาคตค่ะ
More :