Lertlah School Phetkasem Road

เลิศหล้าคนเก่ง ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิทยาภรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล (เพอรี่) นักเรียนชั้นป.5/2 ที่ได้รับรางวัล ขวัญใจบริดจ์ไนน์ และ รางวัล FINAL VOTE จากการแข่งขัน Bridge Nine Modeling Kids Contest 2023 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ โรงละครชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

More :