Lertlah School Phetkasem Road

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566

เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมบูรณาการและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับพุทธประวัติและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีให้แก่นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดรับบริจาคจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม เทียนแท่ง เทียนแผ่น และได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยจะนำต้นเทียนพรรษา รวมทั้งปัจจัยที่ได้รับบริจาค ถวายแด่วัดระฆังพรหมรังสี เขตหนองแขม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคมนี้ ในนามครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า
ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ
สำหรับวันนี้คุณครูนำภาพกิจกรรมหล่อเทียนพรรษามาฝากทุกท่านดังนี้ค่ะ
More :