Lertlah School Phetkasem Road

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

เช้าวันนี้โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ขึ้น ณ ห้องโถง โรงเรียนเลิศหล้า โดยมีอาจารย์อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ คณะครูชาวไทย ครูชาวต่างประเทศ และนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งได้รับชมการแสดงเทิดพระเกียรติโดยนักเรียนจากชมรมนาฏศิลป์ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมยินดีกับคณะครูและนักเรียนในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณรายการต่างๆ ได้แก่
- พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566
- รางวัลคุณครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน
- รางวัลเด็กดีศรีเลิศหล้า ประจำเดือนมิถุนายน
- และรางวัลเด็กเก่งศรีเลิศหล้า สำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขันภายนอกรายการต่างๆค่ะ
จากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดระฆังพรหมรังสี เขตหนองแขม มารับถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมรับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์อีกด้วยค่ะ


						


						<div class= More :