ร่วมงานกับเรา

ครูสอนภาษาจีน

รายละเอียดของงาน

สอนจีนศึกษาตามแนวทางของโรงเรียน
สามารถสอนจีนศึกษาระดับอนุบาล1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียน
สรุปผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครอง และโรงเรียนรับทราบ
ทำการประเมินผลการเรียนของนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (คณะอักษรศาสตร์,มนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
เรียนจบตรงมาทางสายภาษาจีนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เข้าใจหลักการใช้ภาษาจีนและออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน
มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติบวก และมีวิสัยทัศน์ที่ดี
เป็นผู้รักการสอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

จำนวน

1 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง