ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของงาน

- วางแผนและบริหารจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษตาม นโยบาย

- ประสานงานและสื่อสารกับครูชาวไทยและชาวตเทศได้เป็นอย่างดี ฃ

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Word Excel PowerPoint

- มีความสามารถในการติดตามและดูแลงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

จำนวน

1 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง