ร่วมงานกับเรา

ครูผู้ช่วยปฐมวัย

รายละเอียดของงาน

-  สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กเล็กได้

-  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับเด็กเล็กได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-  เพศหญิง การศึกษา ม.6 , ปวช. ปวส.

-  หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน

5 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง