ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์+อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของงาน

- จัดการห้องประชุม อบรมสัมมนา สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์

- ควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบแสง สี เสียงฮอลล์การแสดง อาคารกิจกรรม ห้องเรียนต่างๆ

- จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ พร้อมทั้งการจัดเก็บอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกตามที่ได้รับมอบหมาย

- ตรวจเช็คคุณภาพของอุปกรณ์ และสามารถซ่อมบำรุงได้ในเบื้องต้น

- ดูแลความถูกต้องของห้องประชุม รวมถึงงานอื่นๆ ในส่วนของ อุปกรณ์ แสงสีเสียง ได้อย่างเรียบร้อย 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี

-จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์ 

-มีประสบการณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ , แสงสีเสียง และงานซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน

1 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง