ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ Multimedia

รายละเอียดของงาน

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, Layout
ถ่ายภาพนิ่ง / Vdo 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สามารถใช้โปรแกรม Adobe อาทิ  Ai, Ps, Ae, Pr และ Lr  ได้ในระดับดี
- เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้  
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
ยินดีรับเด็กจบใหม่

จำนวน

1 ตำแหน่ง

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์เพิ่มเติม

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และสามารถแนบไฟล์. jpg หรือ. pdf

Captcha image

คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
* กรุณากรอกข้อมูลในช่องกรอกที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง