โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

จัดเปลี่ยนถังและสายดับเพลิง

โรงเรียนมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และในวันนี้ โรงเรียนได้จัดเปลี่ยนถังดับเพลิงและสายดับเพลิงที่เริ่มเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ในทุกๆ จุดของโรงเรียน ให้พร้อมใช้อยู่เสมอค่ะ

ดูเพิ่มเติม :