โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์_17_08_62

สำหรับกิจกรรม Saturday Classes and Activities เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ, สก็อตแลนด์) ทั้งในด้านวัฒนธรรม การละเล่น สัญลักษณ์ และธงชาติ รวมถึงอาหารที่เป็นที่นิยมในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ชมภาพยนตร์การ์ตูนภาษาอังกฤษเรื่อง " Peter pan " ซึ่งดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ "James Matthew Barrie" ผู้เขียนชาวสกอต อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยค่ะ ในส่วนของกิจกรรมกับคุณครูไทย นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการในคาบเรียน STEAM เรื่อง ยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคม ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และนักเรียนยังมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ กับการนำความรู้เรื่องการวัด ความกว้าง ความยาว และความสูง มาเชื่อมโยงเพื่อการประดิษฐ์และออกแบบยานพาหนะจำลองจากจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งนับเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :