โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ข่าวการแข่งขันว่ายน้ำ ณ สนามกีฬาราชดำเนิน

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรโดยอาจารย์วิภาวีปาลเดชพงศ์เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ ณ. ศูนย์กีฬาราชดำเนินใน“ การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 3/2562” ชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา มีนักกีฬาตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเลิศหล้าเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 12 คน มีผลการแข่งขันดังนี้ค่ะ

1. เด็กชาย อาชวิน เคร่งธรรมคุณ (น้องวินนิ่ง) นักเรียนชั้น P.5/1 เหรียญทองแดง 3 เหรียญ

และรางวัลรวมประเภท บุคคลที่ทำสถิติได้ตามเป้าหมาย

2.เด็กชายอภิชพัฒน์ เต็มบุญศรันย์ ( น้องพีค) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์

3. เด็กหญิงพุทธิมา สุรภักดี ( น้องต้นน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เหรียญเงินท่ากรรเชียง

4.เด็กหญิงปลายฟ้า ประยูรโภคี ( น้องฟ้า) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เหรียญทองแดงท่าผีเสื้อ

5.เด็กชายณัฐวัฒน์ สิริศุภมิตร ( น้องฮัก ) เหรียญทองแดงในท่ากบ

6. เด็กชายณัฐวัฒน์ สิริศุภมิตร ( น้องมาร์ค ) ชั้นประถมศึกษาปีที 5 เหรียญทองแดงในท่ากบ

7. เด็กชาย สอง ชินประดิษฐสุข (น้องสอง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เหรียญทองแดงในท่ากบ

8. เด็กชายปริญญ์ณภาส แคหอม ( น้องปริญ ชั้นประถมศึกษาปีที 5 เหรียญทองแดงในท่าฟรีสไตล์

9. เด็กหญิง ณภัทร ตรีพัฒนาสุวรรณ (น้องปราณ)ชั้นประถมศึกษาปีที 4/1 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

10. เด็กชายพีรวิชญ์ ฐิติวุฒิพงศ์ (น้องไตตั้น ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

11. เด็กชายอชิระวิชญ์ ตั้งจิตพานิชกุล (น้องซาน) ชั้น P.6 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

12. เด็กชายไทยซัน เลนนอน คัลลิตัน (น้องไทซัน) ชั้น P.6 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

โรงเรียนเลิศหล้าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน และขอขอบคุณผู้ปกครอง และคุณครูที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาคนเก่งของเราในครั้งนี้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :