โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมคอร์สพิเศษดนตรีไทย-สากล แดนซ์ นาฏศิลป์

ระหว่างปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเรียนคอร์สพิเศษ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนด้านวิชาการ อาทิ ดนตรีไทย-สากล แดนซ์ นาฏศิลป์ ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ นอกจากความสนุกสนานเพลินใจแล้ว ยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยครูผู้ชำนาญการด้านการดนตรีไทย-สากล แดนซ์ นาฏศิลป์  และยังได้สนุกสนานกับเพื่อน ๆ ด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :