โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

สิ่งดีๆ...ที่ “เลิศหล้า”

สิ่งดีๆ...ที่ “เลิศหล้า”
มากกว่า 27 ปี ของสถานศึกษา “โรงเรียนเลิศหล้า” แห่งนี้ ที่สร้างสรรค์เยาวชนสู่สังคม ด้วยอุดมคติ มีเป้าหมาย บนพื้นฐานของความรักเป็นที่ตั้ง เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ด้วยความหวัง มีศรัทธา เกิดแรงบันดาลใจ และความเชื่อที่จะพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ก้าวทันนานาชาติ เด็กๆ ได้มาโรงเรียนและได้รับการดูแลจากคณะครู ที่เปรียบเสมือนพ่อ และแม่ เกิดการเรียนรู้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และอยู่ในบ้านหลังนี้ที่อบอวลไปด้วยไออุ่นของความรัก ด้วยเหตุนี้เราขอนิยามความเป็นโรงเรียนเลิศหล้า ด้วยภาพถ่ายที่สะท้อนถ้อยคำกล่าว ดังนี้

ดูเพิ่มเติม :