โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ( OPEN HOUSE 2019 )

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ( OPEN  HOUSE 2019 ) 

ดูเพิ่มเติม :