โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนเลิศหล้า

กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนเลิศหล้า โรงเรียนเลิศหล้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆเข้ากับประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในทุกด้าน โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศหล้าได้พานักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ พร้อมด้วยคณะครูชาวไทยและชาวต่างประเทศให้การดูแล แนะนำ พร้อมอธิบายข้อมูลต่างๆให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิดตามตารางดังนี้ค่ะ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ป.2, P2 : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) M1 - M3 : จตุรัสวิทยาศาสตร์ (กรุงเทพ) วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ป.3 - ป.4, P3 - P4 : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ปทุมธานี) วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ป.1, P1 : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ป.5 - ป.6, P5 - P6 : ณ สัทธา อุทยานไทย (ราชบุรี)

ดูเพิ่มเติม :