โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

*กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562*

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมีท่านผู้อำนวยการอาจารย์อัชฌา เสียงหลาย กล่าวต้อนรับผู้ปกครองพร้อมแจ้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเลิศหล้า และแม่ครูปุ้ย (ครูกุลธารินทร์ ติละกุล) ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย พูด คุยถึงการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนเลิศหล้าในนามของคณะครูและผู้บริหารขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจบ้านหลังที่สองแห่งนี้ยินดีต้อนรับลูกๆที่น่ารักทุกคนโรงเรียนและบ้านพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง และอบอุ่นเพื่อลูกๆของเราให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขค่ะ

ดูเพิ่มเติม :