โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN : จรวดขวดน้ำ

ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เรื่อง จรวดขวดน้ำ ของคุณครูผู้สอนชาวต่างประเทศ คุณครูได้พานักเรียนมาทำการทดลองบริเวณสนามบาสเกตบอล เพื่อทดสอบแรงดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างน้ำส้มสายชูและเบกกิ้งโซดา โดยนักเรียนได้นำคุณสมบัติดังกล่าวผนวกกับความรู้ ในเรื่องที่ได้เรียนมาก่อนแล้วเกี่ยวกับ ตำแหน่ง และการเคลื่อนที่ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างและกำหนดทิศทางของจรวดขวดน้ำค่ะ 
กิจกรรมนี้นับว่าเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ลงตัว และยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :