โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ทำความสะอาดช่วงวันหยุดพิเศษ

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศ ให้นักเรียนหยุดเรียน ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 
.
การวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเช้าวันที่ 22 ม.ค. 63 ปรากฏว่า ค่าฝุ่นละออง  ลดลงกว่าเมื่อวานอย่างเห็นได้ชัด ในหลายพื้นที่เขตกรุงเทพฯ สำหรับพื้นที่กลางแจ้งและภายนอกห้องเรียน ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 55-65 มค.ก/ลบ.ม ภายในห้องเรียน ค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 20-30 มค.ก/ลบ.ม
.
การวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเช้าวันที่ 23 ม.ค. 63 ค่าฝุ่นละออง ลดลงกว่าเมื่อวานในหลายพื้นที่เขตกรุงเทพฯ สำหรับการวัดค่าฝุ่นในโรงเรียนบริเวณพื้นที่กลางแจ้งและภายนอกห้องเรียน ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 45-53 มค.ก/ลบ.ม ภายในห้องเรียน ค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 17-30 มค.ก/ลบ.ม
.
ระหว่างนี้คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เพื่อวางแผนเตรียมการสอนชดเชย การจัดกิจกรรมและเตรียมงานจุดต่าง ๆให้พร้อมสำหรับวันแรกที่นักเรียนมาเรียนตามปกติ นอกจากนั้นคุณครูยังจัดเวลา ส่วนหนึ่งมาทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ของใช้ต่าง ๆ ด้วย ในส่วนของงานอาคารสถานที่ ได้ใช้โอกาสนี้ในการล้างแอร์ ฟิลเตอร์และถอดล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ เพิ่มเติมจากตารางการนัดล้างเดิมของทุกเดือน
.
ระหว่างที่นักเรียนหยุดเรียน 2 วันนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองโปรดดูแล สุขภาพอนามัยของนักเรียน และลดหรืองดการพาบุตรหลานและคนที่รักของท่าน ไปในที่สุ่มเสี่ยงการรับฝุ่นละออง PM 2.5 และที่โล่งแจ้ง โดยไม่จำเป็น หรือใส่หน้ากากอนามัย n95 ที่สามารถกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ ทุกครั้งที่ออกภายนอกอาคาร และพื้นที่ ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน
ดูเพิ่มเติม :