โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

งานสังสรรค์ปีใหม่ครู ประจำปี 2563 (Glitter and Neon Party)

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และวันครูให้แก่คณะครู และบุคลากร เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ต้อนรับปีใหม่และขอบคุณคณะครูที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีปัญญาและ มีคุณธรรม และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลทองคำ และเงินสดสำหรับบุคลากรผู้มีความดี ความชอบ ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเลิศหล้า มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 -10 - 15 - 20 และ 25 ปีตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิภาวี ปาลเดชพงศ์ และ อาจารย์อัชฌา เสียงหลาย กรรมการผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้าเป็นประธานในพิธี โรงเรียนเลิศหล้าขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทุกท่าน ณ โอกาสนี้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :