โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมอุ่นไอรัก ระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 2-2562

โรงเรียนจัดกิจกรรมอุ่นไอรัก ให้ผู้ปกครองได้พบกับคุณครูประจำชั้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง แลกเปลี่ยน นำเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาบุตรหลานของท่าน และพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป
ในภาคเรียนที่ 2 นี้ ฝ่ายอนุบาลศึกษากำหนดจัด “กิจกรรมอุ่นไอรัก” ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 63 โดยครูประจำชั้น ใช้เวลาในช่วงพักกลางวันหรือช่วงคาบเรียนภาษาอังกฤษ พบกับผู้ปกครองตามที่นัดหมาย เพื่อมิให้กระทบต่อคาบการเรียนการสอนปกติ ทังนี้โรงเรียนต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง เข้าพบครูประจำชั้นตามวันและเวลาที่นัดหมายกับคุณครูประจำชั้นด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :