โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เตรียมพร้อมขึ้นชั้นประถม 1

เด็ก ๆ ชั้นอนุบาล 3 ฝึกการดูแลตนเอง ช่วยเหลือตนเอง ในบทเรียนนี้คุณครูให้นักเรียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ในการเข้าใช้โรงอาหารของส่วนรวม ฝึกการเดินแถว เข้าแถว รับอาหารตามลำดับคิว และยังมีโอกาสได้เลือกอาหารที่มีมากมายคอยให้บริหาร ฝึกการนั่งทานอาหารร่วมกับเพื่อน ๆ ต่างห้อง การจัดเก็บภาชนะหลังจากทานอาหารเสร็จ โอกาสต่อไปคุณครูจะจัดให้เด็ก ๆ เข้าลงฝึกอีกครั้ง เพื่อให้คุ้นชินและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเลื่อนชั้นขึ้นประถม 1 โดยเด็ก ๆ จะได้ฝึกการปฏิบัติในแบบต่าง ๆ อย่างพี่ประถม เพื่อช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีที่สุดค่ะ

ดูเพิ่มเติม :