โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อเข้าติดต่อในโรงเรียน

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อเข้าติดต่อในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร

1. ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน งดการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในรายชื่อกลุ่มเสี่ยง

2. หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ หลังจากกลับมาแล้วควรแสดงความรับผิดชอบกักตัวเองและครอบครัวเป็นเวลา 14 วันตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และควรไป-กลับมาก่อนวันเปิดภาคเรียนอย่างน้อยที่สุดเป็นเวลา 14 วัน

3. โรงเรียนจะตั้งโต๊ะคัดกรองบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งบุคคลภายนอกทุกคนที่เข้ามาในอาคารเรียน ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ดังนี้
-  สวมหน้ากากอนามัยทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น
-  วัดไข้ทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนโดยไม่มีข้อยกเว้น
-  ให้ทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียนใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ใช้เจลล้างมือซึ่งโรงเรียนวางไว้ในจุดต่าง ๆ ทั่วโรงเรียน ตลอดทั้งวันอย่างสม่ำเสมอ
ดูเพิ่มเติม :