โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

Renovate ห้องเรียนช่วงปิดภาคเรียน

ช่วงปิดภาคเรียนนี้ โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และห้องจริยธรรม 
.
โดยทาสีห้องเรียนด้วยสีโทนใหม่ สีสันสดใสเพื่อสร้างบรรยากาศให้น่าเรียนมากยิ่งขึ้น ทำการปูพื้นไม้ในห้องเรียน ติดตั้งม่านม้วนหน้าต่างห้องเรียน  ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในห้องเรียนใหม่ นอกเหนือจากระดับชั้นเตรียมอนุบาลศึกษาและชั้นมัธยม ที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปเสร็จสิ้นแล้วเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมา
.
นอกจากการปรับปรุงห้องเรียนแล้ว ยังทาสีภายในยิมเนเซียมด้วยโทนสีใหม่ วางแผนการรื้อและปรับปรุงห้องน้ำผู้ปกครองที่ชั้น 1 อาคาร 1 ห้องน้ำรวมของนักเรียนระดับอนุบาลที่ชั้น 2 อาคาร 1 ตลอดจนห้องน้ำรวมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ชั้น 2 ของอาคาร 2 ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อให้ทันต้อนรับเปิดเทอมในเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2563
ดูเพิ่มเติม :