โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

ภาพบรรยากาศการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ดำเนินไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่การตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยการ ลงทะเบียนผู้เข้าติดต่อ ตรวจวัดไข้ ใช้เจลล้างมือ และสิ่งสำคัญต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าพื้นที่โรงเรียน 
.
สำหรับรูปแบบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครองทยอยเข้าซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน โดยแบ่งช่วงเวลา เป็นภาคเช้า 1 ห้อง ภาคบ่าย 1 ห้อง ระหว่าง วันที่ 8-17 มิ.ย. 63 ณ อาคารยิมเนเซียม ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง อากาศปลอดโปร่งและถ่ายเทสะดวก สามารถจัดที่เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) รวมทั้งการจัดการในจุดต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองต้องเข้าติดต่อกับคุณครูและเจ้าหน้าที่ มีการป้องกัน และมีเจลแอลกอฮอล์ในทุกจุด สร้างความมั่นใจ ทำให้ท่านผู้ปกครองคลายความกังวลและชื่นชมมายังโรงเรียน 
.
โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งโรงเรียนยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :