โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศเปิดเรียนปกติ

เปิดการเรียนการสอนปกติ วันที่ 6-7 ก.ค. 63 เพื่อชดเชยเวลาเรียนให้เพียงพอตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ

ดูเพิ่มเติม :