โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการเรียนบูรณาการของนักเรียนระดับอนุบาล 3/1

Play and Learn ไปกับการเรียนบูรณาการของนักเรียนระดับอนุบาล 3/1 เรื่อง สุขอนามัยที่ดี วันนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้การล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน พร้อมกับเต้นเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลง ล้างมือบ่อยๆ เริ่มที่ข้อที่หนึ่ง เอาฝ่ามือมาถูกัน ข้อที่สอง นั้นต้องเอาฝ่ามือถูหลังมือ ข้อที่สาม ต้องเอานิ้วมือถูฝ่ามือ ข้อที่สี่ ต้องเอาหลังนิ้วมือถูฝ่ามือ แล้วมาข้อที่ห้า ต้องถูนิ้วหัวแม่มือ ข้อที่หก เอาปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ และข้อที่เจ็ด ถูวนรอบๆข้อมือ ทำประจำก็จะมี ดี ดี การเรียนปนเล่นอย่างสนุกสนาน จะช่วยให้เด็กๆ สามารถจดจำในช่วงเวลานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเกิดความสนใจที่จะอยากรู้ อยากเรียนอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :