โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

รางวัลรักการอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 เชิญชวนแต่งกายมาโรงเรียนด้วยชุด...

ดูเพิ่มเติม :