โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ยกเลิก กิจกรรมบริจาคโลหิต เดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน 2563

ยกเลิก กิจกรรมบริจาคโลหิต เดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ของโรงเรียน

ดูเพิ่มเติม :